Skip to main content

Akriminacija značenje

šta znači Akriminacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akriminacija (od latinske reči: accriminatio) optužba, optuživanje, okrivljavanje.

Reč Akriminacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццриминатио) оптужба, оптуживање, окривљавање.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a