Skip to main content

Akrimonija značenje

šta znači Akrimonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrimonija (latinski acrimonia) oštrina, oporost, gorčina; kiselina, ljutina.

Reč Akrimonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацримониа) оштрина, опорост, горчина; киселина, љутина.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a