Skip to main content

Akritičan značenje

šta znači Akritičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akritičan (od grčke reči: akritos neodlučan) koji nema sposobnosti suđenja, rasuđivanja; nekritičan.

Reč Akritičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акритос неодлучан) који нема способности суђења, расуђивања; некритичан.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a