Skip to main content

Akrizija značenje

šta znači Akrizija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrizija (od grčke reči: akrisfa) nerasudnost, nedostatak u sposobnosti rasuđivanja i ocenji-vanja; neodlučnost;medicina: neodređenost stanja bolesti.

Reč Akrizija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акрисфа) нерасудност, недостатак у способности расуђивања и оцењи-вања; неодлучност; мед. неодређеност стања болести.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a