Skip to main content

Akro značenje

šta znači Akro

Na latinici: Definicija i značenje reči Akro (od grčke reči: akros) predmetak u složenicama sa značenjem; krajnji, gornji, šiljat.

Reč Akro sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос) предметак у сложеницама са значењем; крајњи, горњи, шиљат.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a