Skip to main content

Akroama značenje

šta znači Akroama

Na latinici: Definicija i značenje reči Akroama (od grčke reči: akroama) nešto što se čulo ili pggo treba da se čuje, razgovor koji prija uvu (naročito za vreme jela kod starih Grka); predavanje.

Reč Akroama sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. акроама) нешто што се чуло или пгго треба да се чује, разговор који прија уву (нарочито за време јела код старих Грка); предавање.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a