Skip to main content

Akroazis značenje

šta znači Akroazis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akroazis (od grčke reči: akrćasis) slušanje; čitanje, predavanje.

Reč Akroazis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акрћасис) слушање; читање, предавање.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a