Skip to main content

Akrobacija značenje

šta znači Akrobacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrobacija (od grčke reči: akrobateo idem na prstima) veština koju izvodi akrobat;avijacija: namerno izvedeno kretanje u vazduhu koje ne spada u ona kretanja koja se vrše u toku normalnog letenja.

Reč Akrobacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. акробатео идем на прстима) вештина коју изводи акробат; авиј. намерно изведено кретање у ваздуху које не спада у она кретања која се врше у току нормалног летења.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a