Skip to main content

Akrobata značenje

šta znači Akrobata

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrobata (od grčke reči: akrobateo idem na prstima) igrač na konopcu; veštak u skakanju i prevrtanju u vazduhu, pelivan, prevrtač.

Reč Akrobata sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акробатео идем на прстима) играч на конопцу; вештак у скакању и превртању у ваздуху, пеливан, превртач.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a