Skip to main content

Akrobatika značenje

šta znači Akrobatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrobatika (od grčke reči: akrobateo idem na prstima) veština izvođenja telesnih vežbi kojima je cilj razvijanje snage, otpornost, gipko-sti i okretnosti.

Reč Akrobatika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. акробатео идем на прстима) вештина извођења телесних вежби којима је циљ развијање снаге, отпорност, гипко-сти и окретности.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a