Skip to main content

Akrografija značenje

šta znači Akrografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrografija (od grčke reči: akros, graphfa, pisanje)tipografija: postupak pri radu kiselinama.

Reč Akrografija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, грапхфа, писање) тип. поступак при раду киселинама.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a