Skip to main content

Akrogrami značenje

šta znači Akrogrami

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrogrami (od grčke reči: akro, -gramma slovo) pesme kod kojih stihovi počinju poslednjim slovima prethodnog stiha.

Reč Akrogrami sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акро, -грамма слово) песме код којих стихови почињу последњим словима претходног стиха.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a