Skip to main content

Akrokefalija značenje

šta znači Akrokefalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrokefalija (od grčke reči: akros, kephale glava)anatomija: šiljatost glave.

Reč Akrokefalija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, кепхале глава) знат. шиљатост главе.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a