Skip to main content

Akrokolije značenje

šta znači Akrokolije

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrokolije (od grčke reči: akros, kolon ud) št.anatomija: krajnji udovi tela.

Reč Akrokolije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, колон уд) шт. знат. крајњи удови тела.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a