Skip to main content

Akrolein značenje

šta znači Akrolein

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrolein (latinski aseg oštar, oleum ulje) hen. bistra i veoma ljuta mirisa tečnost koja se stvara suvom destilacijom glicerina i nekih masti.

Reč Akrolein sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. асег оштар, олеум уље) хен. бистра и веома љута мириса течност која се ствара сувом дестилацијом глицерина и неких масти.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a