Skip to main content

Akroliti značenje

šta znači Akroliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Akroliti (od grčke reči: akros, Hthos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji delovi (glava, ruke i noge) od kamena.

Reč Akroliti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, Хтхос камен) дрвени кипови код којих су крајњи делови (глава, руке и ноге) од камена.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a