Skip to main content

Akromikrija značenje

šta znači Akromikrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akromikrija (grč; akros, mikrćs mali)medicina: kratkoća jednoga ili više udova

Reč Akromikrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч; акрос, микрћс мали) мед. краткоћа једнога или више удова


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a