Skip to main content

Akromonosilabike značenje

šta znači Akromonosilabike

Na latinici: Definicija i značenje reči Akromonosilabike (od grčke reči: akros, monos jedini, syllabe slog) stihovi koji počinju poslednjim slogom prethodnog stiha.

Reč Akromonosilabike sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, монос једини, сyллабе слог) стихови који почињу последњим слогом претходног стиха.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a