Skip to main content

Akronim značenje

šta znači Akronim

Na latinici: Definicija i značenje reči Akronim (od grčke reči: akros, oputa ime) veštačka skraćenica sastavljena od početnih slova ili početnih slova neke složene reči ili više reči, npr.: Granap=Gradsko na-bavljačko preduzeće.

Reč Akronim sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, опута име) вештачка скраћеница састављена од почетних слова или почетних слова неке сложене речи или више речи, нпр.: Гранап=Градско на-бављачко предузеће.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a