Skip to main content

Akropatija značenje

šta znači Akropatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akropatija (od grčke reči: akros, pathos bolest)medicina: opšti naziv za bolesti na krajnim delovima ruku i nogu, kao i ostalih perifer-nih delova tela.

Reč Akropatija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, патхос болест) мед. општи назив за болести на крајним деловима руку и ногу, као и осталих перифер-них делова тела.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a