Skip to main content

Akropetalan značenje

šta znači Akropetalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akropetalan (od grčke reči: akros, petalon list) bog. koji se (o novim organima) pojavljuje pri vrhu stabla (stabljike);

Reč Akropetalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, петалон лист) бог. који се (о новим органима) појављује при врху стабла (стабљике); <упр. базипеталан.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a