Skip to main content

Akropolis značenje

šta znači Akropolis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akropolis (od grčke reči: akros, polis grad) gornji grad, gradska tvrđava u Atini i ostalim grčkim gradovima.

Reč Akropolis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, полис град) горњи град, градска тврђава у Атини и осталим грчким градовима.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a