Skip to main content

Akrosofija značenje

šta znači Akrosofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrosofija (od grčke reči: akros, sophia mudrost) najviša mudrost.

Reč Akrosofija napisana unazad: ajifosorkA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, сопхиа мудрост) највиша мудрост.

Slično: 
Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a