Skip to main content

Akšam značenje

Šta znači Akšam

Na latinici: Definicija i značenje reči Akšam (tur. ak§am) l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalaska sunca; 2. vreme četvrte molitve muhamedanaca, po zalasku sunca.

Reč Akšam napisana unazad: maška

Akšam se sastoji od 5 slova.

Šta je Akšam

На Ћирилици: (тур. ак§ам) л. први мрак, залазак сунца, први део вечери непосредно после заласка сунца; 2. време четврте молитве мухамеданаца, по заласку сунца.

Slično: 
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Aksiologija fil. teorija vrednosti, učenje o vrednostima; timologija....
Sve reči na slovo a