Skip to main content

Aksiomatičan značenje

Šta znači Aksiomatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksiomatičan (od grčke reči: aksiomatikos) sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje

Reč Aksiomatičan napisana unazad: načitamoiska

Aksiomatičan se sastoji od 12 slova.

Šta je Aksiomatičan

На Ћирилици: (грч. аксиоматикос) сам собом увидљив, очевидан, истинит, који се не доказује

Slično: 
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Aksiologija fil. teorija vrednosti, učenje o vrednostima; timologija....
Sve reči na slovo a