Skip to main content

Aksungija značenje

Šta znači Aksungija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksungija (latinski axis osovina, ungere mazati) mazivo za osovine ili kola;farmacija: mast, salo.

Reč Aksungija napisana unazad: ajignuska

Aksungija se sastoji od 9 slova.

Šta je Aksungija

На Ћирилици: (лат. аxис осовина, унгере мазати) мазиво за осовине или кола; фарм. маст, сало.

Slično: 
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Aksiologija fil. teorija vrednosti, učenje o vrednostima; timologija....
Sve reči na slovo a