Skip to main content

Aksungija značenje

šta znači Aksungija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksungija (latinski axis osovina, ungere mazati) mazivo za osovine ili kola;farmacija: mast, salo.

Reč Aksungija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аxис осовина, унгере мазати) мазиво за осовине или кола; фарм. маст, сало.


Aks skracenica - Advokatska komora Srbije...
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Sve reči na slovo a