Skip to main content

Aksinomantija značenje

šta znači Aksinomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksinomantija (od grčke reči: axine sekira, bradva. manteia proricanje) proricanje po sekirama

Reč Aksinomantija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аxине секира, брадва. мантеиа прорицање) прорицање по секирама


Aks skracenica - Advokatska komora Srbije...
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Sve reči na slovo a