Skip to main content

Aksinomantija značenje

Šta znači Aksinomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksinomantija (od grčke reči: axine sekira, bradva. manteia proricanje) proricanje po sekirama

Reč Aksinomantija napisana unazad: ajitnamoniska

Aksinomantija se sastoji od 13 slova.

Šta je Aksinomantija

На Ћирилици: (грч. аxине секира, брадва. мантеиа прорицање) прорицање по секирама

Slično: 
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Aksiologija fil. teorija vrednosti, učenje o vrednostima; timologija....
Sve reči na slovo a