Skip to main content

Aksiologija značenje

šta znači Aksiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksiologija (od grčke reči: axios vredan, koji vredi, logia nauka) fil. teorija vrednosti, učenje o vrednostima; timologija.

Reč Aksiologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аxиос вредан, који вреди, логиа наука) фил. теорија вредности, учење о вредностима; тимологија.


Aks skracenica - Advokatska komora Srbije...
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Sve reči na slovo a