Skip to main content

Aksiom značenje

Šta znači Aksiom


Aksiom

latinica:

Definicija i značenje reči Aksiom (od grčke reči: axioma ugled, autoritet sam po sebi) sama sobom uvidljiva naučna istina, očevidna istina, nedokažljiva istina, istina koja se ne može dokazati (npr.: Nijedno tvrđenje ne može biti istovremeno i tačno i netačno; Kad su dve količine jednake trećoj, onda su i među sobom jednake).

Reč Aksiom napisana unazad: moiska

Aksiom se sastoji od 6 slova.

sta je Aksiom

Slično:
Šta znači Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno po...
Šta znači Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Šta znači Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Šta znači Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. ...
Šta znači Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Šta znači Aksiologija fil. teorija vrednosti, učenje o vrednostima; timologija....