Skip to main content

Alfabet značenje

šta znači Alfabet

Na latinici: Definicija i značenje reči Alfabet (prva dva grčka slova alpha, beta) gram. latinska ili koja druga slova, osim ćirilskih i glagoljskih, u određenom redu; alfabetski red red slova kakav je u alfabetu, tj. a, b, c, d . . .

Reč Alfabet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (прва два грчка слова алпха, бета) грам. латинска или која друга слова, осим ћирилских и глагољских, у одређеном реду; алфабетски ред ред слова какав је у алфабету, тј. а, б, ц, д . . .


Alfitomantija gatanje u ječmeno brapšo....
Alfenid metalna smesa od 60 delova bakra, ZO delova cinka i 10 delova nikla, ...
Alfabetar 1. spisak izrađen alfabetskim redom; 2. početnik u čitanju i pisanj...
Alfabet gram. latinska ili koja druga slova, osim ćirilskih i glagoljskih, ...
Alfa prvo slovo u grčkoj azbuci; fig. početak; alfa i omega prvo i posle...
Sve reči na slovo a