Skip to main content

Alfenid značenje

šta znači Alfenid

Na latinici: Definicija i značenje reči Alfenid metalna smesa od 60 delova bakra, ZO delova cinka i 10 delova nikla, gal-vanskim putem posrebrene novo srebro; naziv po pronalazaču,od francuske reči: hemičaru Al-fenu.

Reč Alfenid sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: метална смеса од 60 делова бакра, ЗО делова цинка и 10 делова никла, гал-ванским путем посребрене ново сребро; назив по проналазачу, фр. хемичару Ал-фену.


Alfitomantija gatanje u ječmeno brapšo....
Alfenid metalna smesa od 60 delova bakra, ZO delova cinka i 10 delova nikla, ...
Alfabetar 1. spisak izrađen alfabetskim redom; 2. početnik u čitanju i pisanj...
Alfabet gram. latinska ili koja druga slova, osim ćirilskih i glagoljskih, ...
Alfa prvo slovo u grčkoj azbuci; fig. početak; alfa i omega prvo i posle...
Sve reči na slovo a