Skip to main content

Alfitomantija značenje

šta znači Alfitomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alfitomantija (od grčke reči: alphiton ječmena pre-krupa, ječmeno brašno, mantefa) gatanje u ječmeno brapšo.

Reč Alfitomantija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. алпхитон јечмена пре-крупа, јечмено брашно, мантефа) гатање у јечмено брапшо.


Alfitomantija gatanje u ječmeno brapšo....
Alfenid metalna smesa od 60 delova bakra, ZO delova cinka i 10 delova nikla, ...
Alfabetar 1. spisak izrađen alfabetskim redom; 2. početnik u čitanju i pisanj...
Alfabet gram. latinska ili koja druga slova, osim ćirilskih i glagoljskih, ...
Alfa prvo slovo u grčkoj azbuci; fig. početak; alfa i omega prvo i posle...
Sve reči na slovo a