Skip to main content

Alhemija značenje

šta znači Alhemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alhemija (arap. al-qimia) naziv za najstariju hemiju, naročito kod Arabljana; docnije, u Evropi srednjeg veka: nenaučno bavljenje hemijom; tobožnja veština pravljenje zlata; alhimija.

Reč Alhemija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. ал-qимиа) назив за најстарију хемију, нарочито код Арабљана; доцније, у Европи средњег века: ненаучно бављење хемијом; тобожња вештина прављење злата; алхимија.


Alhimist(a) onaj koji se bavi alhimijom, onaj koji pravi zlato veštač-kim putem...
Alhidada re.v. pokretni lenjir, deo nonijusa, za merenje uglova....
Alhemija naziv za najstariju hemiju, naročito kod Arabljana; docnije, u Evro...
Alhambra „crvena kuća", mavarske kraljevska palata u Granadi, najslavniji sp...
Sve reči na slovo a