Skip to main content

Alhidada značenje

šta znači Alhidada

Na latinici: Definicija i značenje reči Alhidada (arap. al-hadat) re.v. pokretni lenjir, deo nonijusa, za merenje uglova.

Reč Alhidada sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. ал-хадат) ре.в. покретни лењир, део нонијуса, за мерење углова.


Alhimist(a) onaj koji se bavi alhimijom, onaj koji pravi zlato veštač-kim putem...
Alhidada re.v. pokretni lenjir, deo nonijusa, za merenje uglova....
Alhemija naziv za najstariju hemiju, naročito kod Arabljana; docnije, u Evro...
Alhambra „crvena kuća", mavarske kraljevska palata u Granadi, najslavniji sp...
Sve reči na slovo a