Skip to main content

Alhimist(a) značenje

šta znači Alhimist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Alhimist(a) (arap. al-qimia) onaj koji se bavi alhimijom, onaj koji pravi zlato veštač-kim putem; tajanstveni srednjovekovni naučenjak.

Reč Alhimist(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (арап. ал-qимиа) онај који се бави алхимијом, онај који прави злато вештач-ким путем; тајанствени средњовековни научењак.


Alhimist(a) onaj koji se bavi alhimijom, onaj koji pravi zlato veštač-kim putem...
Alhidada re.v. pokretni lenjir, deo nonijusa, za merenje uglova....
Alhemija naziv za najstariju hemiju, naročito kod Arabljana; docnije, u Evro...
Alhambra „crvena kuća", mavarske kraljevska palata u Granadi, najslavniji sp...
Sve reči na slovo a