Skip to main content

Alibi značenje

šta znači Alibi

Na latinici: Definicija i značenje reči Alibi (latinski alibi)pravo: drugde, na drugom mestu, stvarna neprisutnost jedne osobe na nekom mestu, gde je ta ista osoba, prema tvrđenju neke druge osobe, u određeno vreme tobože bila; dokazati svoj alibi znači: dokazati da u izvesno vreme nisam bio na izvesnom mestu.

Reč Alibi sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. алиби) прав. другде, на другом месту, стварна неприсутност једне особе на неком месту, где је та иста особа, према тврђењу неке друге особе, у одређено време тобоже била; доказати свој алиби значи: доказати да у извесно време нисам био на извесном месту.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a