Skip to main content

Alifatična jedinjenja značenje

šta znači Alifatična jedinjenja

Na latinici: Definicija i značenje reči Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika povezani među sobom u vidu jedinstvenog ili razg^anatog lanca.

Reč Alifatična jedinjenja sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: хем. органска је-дињења у чијим су молекулима атоми угљеника повезани међу собом у виду јединственог или разг^анатог ланца.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a