Skip to main content

Aliskaf značenje

šta znači Aliskaf

Na latinici: Definicija i značenje reči Aliskaf (latinski ala krilo, od grčke reči: skaphos lađa) vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac.

Reč Aliskaf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ала крило, грч. скапхос лађа) возило с крилима, хидрокрилац, водокри-лац.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a