Skip to main content

Aliteracija značenje

šta znači Aliteracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aliteracija (od latinske reči: aliteratio) poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom stihu počinju jednim istim su-glasnikom, npr.: „Ona poji po putu putnike".

Reč Aliteracija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. алитератио) поет. песничка фигура која се састоји у томе да више речи у једном стиху почињу једним истим су-гласником, нпр.: „Она поји по путу путнике".


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a