Skip to main content

Aligacija značenje

šta znači Aligacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aligacija (latinski alligatio) mešavina metala nejednake vrednosti u jednu masu, slitina, smesa, legura;figurativno: primesa, primesak, dodatak; alijaža.

Reč Aligacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аллигатио) мешавина метала неједнаке вредности у једну масу, слитина, смеса, легура; фиг. примеса, примесак, додатак; алијажа.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a