Skip to main content

Aligator značenje

šta znači Aligator

Na latinici: Definicija i značenje reči Aligator (ital. alligatore,od španske reči: el lagarto)zoologija: američki krokodil; kajman

Reč Aligator sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. аллигаторе, шп. ел лагарто) зоол. амерички крокодил; кајман


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a