Skip to main content

Alija značenje

šta znači Alija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alija (arap. -aliya) prazna i nenaseljena spahijska zemlja.

Reč Alija sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. -алиyа) празна и ненасељена спахијска земља.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a