Skip to main content

Alijas značenje

šta znači Alijas

Na latinici: Definicija i značenje reči Alijas (latinski alias) inače, sem toga, drugim putem, drukčije.

Reč Alijas sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. алиас) иначе, сем тога, другим путем, друкчије.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a