Skip to main content

Alijenirati značenje

šta znači Alijenirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alijenirati (latinski alienare)pravo: otuđiti, otu-đivati, ustupiti drugom (pravo ili svoji-nu); odvratiti, premamiti (mušterije); poludeti.

Reč Alijenirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алиенаре) прав. отуђити, оту-ђивати, уступити другом (право или своји-ну); одвратити, премамити (муштерије); полудети.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a