Skip to main content

Alikante značenje

šta znači Alikante

Na latinici: Definicija i značenje reči Alikante (šp. alicante) vrsta španskog vina iz okoline grada Alikante.

Reč Alikante sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (шп. алицанте) врста шпанског вина из околине града Аликанте.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a