Skip to main content

Alikvaitan značenje

šta znači Alikvaitan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alikvaitan (latinski aliquantum) matematika: koji se sadrži u većem broju, ali ovaj nije njime deljiv bez ostatka, npr. 5 i 7 su alikvante ili alikvantni delovi broja 12;suprotno: alkkvotan.

Reč Alikvaitan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. алиqуантум) мат. који се садржи у већем броју, али овај није њиме дељив без остатка, нпр. 5 и 7 су аликванте или аликвантни делови броја 12; супр. алкквотан.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a