Skip to main content

Alimentarna intoksikacija značenje

Šta znači Alimentarna intoksikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alimentarna intoksikacija med. trovanje hranom.

Reč Alimentarna intoksikacija napisana unazad: ajicakiskotni anratnemila

Alimentarna intoksikacija se sastoji od 25 slova.

Šta je Alimentarna intoksikacija

На Ћирилици: мед. тровање храном.

Slično: 
Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a