Skip to main content

Alimfija značenje

Šta znači Alimfija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alimfija (od grčke reči: a- ne, bez, latinski lyrnpha voda)medicina: nedostatak limfnih žlezda.

Reč Alimfija napisana unazad: ajifmila

Alimfija se sastoji od 8 slova.

Šta je Alimfija

На Ћирилици: (грч. а- не, без, лат. лyрнпха вода) мед. недостатак лимфних жлезда.

Slično: 
Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a