Skip to main content

Alinjirati značenje

šta znači Alinjirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alinjirati (fr. aligner, latinski a linea) pore-đati u jednom pravcu, poravnati po koncu, doterati pod konac, postrojiti, urediti, svrstati.

Reč Alinjirati napisana unazad: itarijnilA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. алигнер, лат. а линеа) поре-ђати у једном правцу, поравнати по концу, дотерати под конац, постројити, уредити, сврстати.

Slično: 
Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a