Skip to main content

Alinjirati značenje

šta znači Alinjirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alinjirati (fr. aligner, latinski a linea) pore-đati u jednom pravcu, poravnati po koncu, doterati pod konac, postrojiti, urediti, svrstati.

Reč Alinjirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. алигнер, лат. а линеа) поре-ђати у једном правцу, поравнати по концу, дотерати под конац, постројити, уредити, сврстати.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a