Skip to main content

Almada, almadet značenje

šta znači Almada, almadet

Na latinici: Definicija i značenje reči Almada, almadet (arap. al ma-dijat) crnački čamac od kore drveta; vrsta brze jedrili-ce u istočnoj Indiji.

Reč Almada, almadet sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (арап. ал ма-дијат) црначки чамац од коре дрвета; врста брзе једрили-це у источној Индији.


Almukantarat astr. krug na nebu para-lelan sa vidikom, horizontom...
Almoraham prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru....
Almandin min. crvenol>ubičasti granat . almarada bodež sa tri reza....
Almanah kalendar; godišnjak, zbornik koji izlazi godišnje....
Alma mater „časna majka", naziv za univerzitet i veliku školu....
Almaz dijamant....
Sve reči na slovo a